ЕНЕРГИЕН СЪВЕТНИК

Изчислете колко енергия ще спестите при смяна на дограмата

1

2

3

Каква е сегашната ви дограма?

Стара дограма
с единично стъкло

коефицент на топлопреминаване
Uw =4,8 W(m2K)

Стара дограма
с обикновен стъклопакет

коефицент на
топлопреминаване
Uw =2,8 W(m2K)

Трикамерна ПВЦ дограма с К- стъклопакет

коефицент на
топлопреминаване
Uw =1,8 W(m2K)