Профили за прозорци и врати

  • Повече от 1000 профилни геометрии с качество от клас A по DIN EN 12608
  • Многокамерни профилни системи с широчина 70, 76, 82 и 90 мм
  • Различни по дизайн, степен на изолация, област на приложение

Системи VEKA: