Online в бъдещето на дограмата

30.07.2016

Online  в бъдещето на дограмата

 

Още преди четири години VEKA обедини всички предлагани Online- услуги под понятието „FullServicePortal“ .  Представеното сега допълнение на нанаира FSP WinDoPlan е нов инструмент, който позволява детайлното конструиране на прозорци и врати, показва всички ннеобходими стойности и осъществява  директна връзка към помощната база данни на системния доставчик.

 

Обемът на необходимата информация за участието в търгове, проектирането и производството на дограма, се увеличава значително. Все по-често тръжната документация изисква детайлно описани характеристики, които трябва да се спазват от производителите на дограма при представянето на оферти и проекти. За това са необходими множество документи и сертификати. Към това нерядко се прибавят и запитвания за изотерми, възможности за монтаж и изисквания за монтаж. Без IT-поддръжка предизвикателствата не могат вече  да бъдат обхванати.  FSP WinDoPlan е създадена от VЕКА  оnline-платформа за решителна помощ на партньорите в работатат им по проектирането на дограма.  

 

Директни съобщения за грешки при проектиране

 

Web -базираният планов инструмент може да замести класическия  софтуер на локалния компютър. Той съдържа всички продукти от системите на VЕКА. Чрез достъп през интернет страницата на VEKA производителят или проектантът може да конфигурира всички желани елементи.  При това във всеки един момент да е сигурен, че ще бъде незабавно информиран, ако излезе от зададените теехнически допуски или дефинирани от VЕКА референтни стойности. Това дава желаната сигурност дори при конструирането на комплексни елементи. При това към всеки проект може да се добавят съответните сертификати и документация. Посредством връзката със системата за мениджмънт на документация на VЕКА се гарантира актуалност на информацията във всеки момент

 

Интегрирана поддръжка от VEKA

 

Инструментът FSP WinDoPlan  дава на производителя интересни възможности за обмен на информация. Осигурен е достъп до тръжен софтуер и може да се търси online техническа  поддръжка от VЕКА при конкретен проект. Посредством директния достъп до  разроботвания проект специалистите на VЕКА може да реагират просто и бързо.

 

Старт в дигиталното бъдеще

 

На панаира в Нюрнберг VЕКА демострира на живо оnline функциите на FSP WinDoPlans. Наред с това бяха показани и планираните стъпки за бъдещо развитие.

Описаните функции на FSP WinDoPlans представляват само основата за надграждане на съществуващите приложения.  Дигиталното развитие предполага бъдещо триизмерно проектиране и модул за строително информационно моделиране -Building Information Modeling (BIM). При този метод  всички данни за съответната сграда се въвеждат дигитално, комбинират се и свързват в мрежа. Според мнението на специалистите бъдещото проектиране на сгради ще се промени решително в бъдеще и основата за това ще залегне в новия модул.

 

 

 

 

VEKA WinDoPlan

Проектирането на прозорци  е лесно с FSP WinDoPlan -  проектантите могат да конструират всички елементи и посредством директната  връзка с VЕКА да имат постоянен достъп до актуална информация. 

назад