VЕКА поставя знак за устойчиво развитие

04.02.2019

VЕКА поставя знак за устойчиво развитие

 

VЕКА е един от първите производители на ПВЦ профили за дограма, имащ правото да поставя знака за устойчиво развитие Verified  Vynil на европейската програма  VynilPlus.

Този знак могат да поставят само фирми, следващи цялостна концепция за устойчиво развитие. Продуктовият етикет удостоверява отговорното боравене с ПВЦ ресурсите и добавките, затворения производствен цикъл, енергооптимираното производство. Одитът и последващият контрол се  извършват от реномирани външни организации и институти.

След успешно сертифициране още през миналата година VЕКА може вече да поставя на своите профили продуктовия етикет  Verified  Vynil. Това прави видим не само за клиентите, но и за за потребителитер  ангажимента на предприятието  за устойчив производствен процес с отговорност за бъдещето.

назад