50 ГОДИНИ VЕКА ОТ РЕГИОНАЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ДО СВЕТОВНИЯ ВРЪХ.

04.06.2019

50 ГОДИНИ VЕКА

ОТ РЕГИОНАЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ДО СВЕТОВНИЯ ВРЪХ.

 

Началото беше поставено преди 50 години от един човек с ясна визионерска  мисъл и осем служители. 50 години предприемаческият дух и пазарен нюх са водещи при вземането на стратегически решения за успешно развитие – днес на 4 континента. Но  устойчивото развитие се основава не само на  това, а се постига и с компетентен и мотивиран персонал – днес в предприятия на VЕКА работят над 6000 души по света.

Постиженията на VЕКА се проявяват в повече комфорт, енергийна ефективност и устойчиво използване на суравините. Вече  50 години иновациите от VЕКА  полагат мащаби за здравина и стабилност, топлоизолация, но също и за дизайн и отговорност по отношение околната среда и ресурсите.

И след 50 години VЕКА не се задоволява с постигнатото и продължава да предлага не само нови продукти,  но и  перспективни иновации – дигитален сервиз за клиентите, образование и повишаване на квалификацията на служителите си.

Преди гала вечерта за  клиенти VЕКА организира ден на иновациите, представяйки  мтогобройни идеи за развитие на бранша, а на заинтересовани гости и целия производствен процес.  На вечерта за служители 1800 души празнуваха заедно юбилея до късно през нощта.

https://veka50.de/impressionen/

назад