Съставител

Издател:

Века България ЕООД

1510 София, ул. Витиня 2ж

Тел: +359 (0) 2 9455940
Факс: +359 (0) 2 8470147
e- mail: office@veka-bg.com
http://www.veka.bg

Управител: Роберт Пост
Прокурист:  Иван Димитров

Седалище на фирмата: 1220 София, ул. Първа българска армия № 18

Фирмено дело  9726/2004 на Софийски градски съд
BG 131302663

Copyright © 2014
Всички права запазени

Всички данни от този домейн/страница са защитени от Закона за авторското право и не могат да бъдат използвани без съгласието на собственика на правата. Линкове към този сайт могат да препращат само към началната страница, възпроизводството на получената информация, с изключение на  съобщения за пресата и съпровождащите ги данни и картинки не е позволено в други сайтове или медии.

За контакт: office@veka-bg.com