Система за подаване на сигнали

В нашата дейност ние се придържаме към законовите разпоредби и вътрешни правила за съответствие. Затова трябва да разпознаваме своевременно рисковете и нарушенията, за да предотвратим евентуални вреди за служителите, клиентите и фирмата.

Нашата система за подаване на сигнали  ви дава възможност да ни информирате за нарушения на законовите норми и разпоредби – напр. корупционни практики, пране на пари, нарушения на картелното право или неправомерно използване на лични данни, екологични несъответствия.  В случай на подозрение за правонарушение  или разполагате с доказателства за такова , имате няколко възможности да се свържете с нас:

Века България ЕООД
Ул. Витиня 2ж
1520 София

Главен отговорник по съответствието
Тел: 02 9455940
Факс: 02  8470147
e-mail: idimitrov@veka.com


Друга възможност е да се обърнете към нашия Омбудсман –г-жа Симона Банова, която е независим адвокат  и е запозната отблизо с функционирането на нашата система за подаване на сигнали.

Адв. Симона Банова
Tel: 02 992 60 84, 02 992 61 84
Е-mail: simonabanova@abv.bg
ул. Съединение 127 Г
1151 Лозен – София

Ние подхождаме към всички сигнали отговорно, било то  анонимни. Вашият сигнал може да има последици ако съдържа достатъчно и конкретни основания за разследване. В тази дейност ние държим на поверителност и честно боравене със системата за сигнали, дори когато се отнася за наши служители.