Общи правила и условия

Следните условия за продажба и доставка, както и условията за покупка, се прилагат за всички доставки и поръчки на VEKA AG: