Windows
Прозорци

За най-красиви гледки

Прозорците са истински универсални елементи на фасадата: те пропускат светлина в жилищните помещения, предпазват от вятър и атмосферни влияния, осигуряват приятен климат в помещенията и са от решаващо значение за енергийния баланс на сградата. Предлагаме различни системи за PVС прозорци, които да отговарят на най-разнообразни технически и дизайнерски изисквания - естествено с най-доброто качество на VEKA за дългосрочна функционална надеждност и десетилетия комфортен живот.